Privacyverklaring

Dansstudio Improve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.dansstudio-improve.nl
info@dansstudio-improve.nl
Linde Baars is de functionaris gegevensbescherming van Dansstudio Improve.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dansstudio Improve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
 Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Dansstudio Improve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Dansstudio Improve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dansinstituut Improve) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dansstudio Improve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummers en e-mailadres en overige actief verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin onze overeenkomst beëindigd werd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens kunnen alleen gedeeld worden met vrijwilligers/werknemers van Dansstudio Improve voor één van bovenstaande doeleinden. Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dansstudio Improve verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden, dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansstudio Improve. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dansstudio-improve.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij bewaren uw gegevens in een veilige omgeving. Wij vinden uw privacy uitermate belangrijk en voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die u ons in goed vertrouwen heeft gegeven. Wij zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Dansstudio Improve heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.

Digitale nieuwsbrief
Het email adres van klanten wordt gebruikt om digitale nieuwsbrieven te versturen. Klanten die hier geen behoefte aan hebben kunnen zich handmatig uitschrijven.

Foto’s en video’s
Jaarlijks verlenen onze klanten toestemming om foto’s en video’s, waar zij op te zien zijn, te gebruiken voor PR gerelateerde zaken, nieuwsbrieven en/of social media. In september delen wij hier toestemmingsformulieren voor uit. De gegevens verwerken wij in het klantenbestand en maken wij kenbaar bij de docenten.

Nieuwe klanten laten wij hiervoor bij inschrijving apart toestemming geven. Deze toestemming wordt, indien akkoord, separaat aangevinkt op het inschrijfformulier.

 

Contact

Leslocaties

Den Dolder, Soesterberg, Utrecht Leidsche Rijn en Gorinchem

Contactgegevens

info@dansstudio-improve.nl
06 – 28657134

Gegevens

Kvk: 70108021
IBAN: NL 78 INGB 0656 9838 84

Social media

Volg ons op Instagram, Facebook en Tiktok.